BOS koptekst

Wat wij doen:
Psychodynamiek betekent ”energie in beweging”, wat zich uit in kracht. Het is een krachtenspel van zelfbeeld, verlangens en emoties. Wanneer we in harmonie zijn voelen we ons energiek en evenwichtig en wanneer wij in disharmonie zijn, dan voelen we ons - door de innerlijke strijd - vermoeid en neerslachtig.

Meestal zijn wij ons geheel niet bewust van de oorzaak van de veranderingen en vragen we ons af waarom onze gemoedstoestand zo plotseling kan veranderen. Door verdieping van zelfinzicht en bewustzijn, krijgen we inzicht in onze eigen psychodynamische processen (denken, voelen, gedrag) en kunnen we een blijvende persoonlijkheid ontwikkelen en verbetering tot stand brengen.
Spiegelen is de kracht waarin we steeds weer terug komen bij onszelf. Bij joú ligt immers de oplossing en de keuze tot verandering.

Ethische code:
Ik werk volgens de ethische gedragscode zoals vastgesteld en ondertekend op de Academie voor Psychodynamica te Scherpenzeel en de Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches. (NOBCO)

Hans Peerlings - Hennesweg 3 - 6035 AD Ospel - 06 5354 1771   algemene voorwaarden home agenda tekst aanpassen